تکنیک تصویربرداری پزشکی دوره ها

ما 2 دوره را برای شما پیدا کردیم
مشاهده
Sale Off

دوره جامع هم مسیر تصویربرداری پزشکی

30 درس
همه سطح‌ها

در دوره جامع هم‌مسیر تصویربرداری پزشکی، داوطلبان می‌توانند دروس فیزیک …

آنچه خواهید آموخت
هم‌مسیر با شما برای فراگیری:
فیزیک اتمی و هسته ای
ریاضی عمومی
فیزیک عمومی
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
تکنیک های تصویربرداری پزشکی
Sale Off

تکنیک های تصویربرداری پزشکی

همه سطح‌ها

در دوره آموزشی تکنیک های تصویربرداری، مباحث مربوط به …

آنچه خواهید آموخت
تکنیک های رادیوگرافی
تکنیک های CT
تکنیک های MRI