تکنیک های تصویربرداری پزشکی دوره ها

ما 3 دوره را برای شما پیدا کردیم
مشاهده
Sale Off

تکنیک رادیوگرافی

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌‌ی …

Sale Off

تکنیک MRI

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌ی …

Sale Off

تکنیک CT

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌ی …