دوره آموزشی دوره ها

ما 4 دوره را برای شما پیدا کردیم
مشاهده
Sale Off

فیزیک عمومی

24 درس
همه سطح‌ها

ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی و تصویربرداری پزشکی …

آنچه خواهید آموخت
مبانی فیزیک هالیدی
مبانی فیزیک یانگ اند فریدمن
Sale Off

فیزیک پرتوها

11 درس
همه سطح‌ها

این دوره برای آن دسته از دانشجویانی که قصد شرکت …

آنچه خواهید آموخت
مبانی فیزیکی تصویربرداری تشخیصی دوسِت
مبانی ضروری فیزیکی تصویربرداری پزشکی، بوشبرگ
مبانی فیزیکی تصویربرداری رادیولوژی کریستنسن
Sale Off

رادیوبیولوژی

همه سطح‌ها

در این دوره ی آموزشی، مباحث مورد نیاز از منابع …

آنچه خواهید آموخت
مباحث مرتبط با رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی مورد نظر در کنکور کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی وزارت بهداشت
Sale Off

ریاضی عمومی

15 درس
همه سطح‌ها

این دوره مخصوص آن دسته از دانشجویانی است که قصد …

آنچه خواهید آموخت
منابع مورد استفاده شامل:
1) کتاب ریاضیات عمومی مسعود آغاسی
2) کتاب حسابگان دیفرانسیل و انتگرال جیمز استوارت
3) حساب دیفراسنیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس