فیزیک پرتوشناسی تشخیصی دوره ها

ما 5 دوره را برای شما پیدا کردیم
مشاهده

فیزیک رادیوگرافی

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌ی …

فیزیک MRI

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌ی …

فیزیک ماموگرافی و فلوروسکوپی

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌ی …

Sale Off

دوره جامع هم مسیر تصویربرداری پزشکی

30 درس
همه سطح‌ها

در دوره جامع هم‌مسیر تصویربرداری پزشکی، داوطلبان می‌توانند دروس فیزیک …

آنچه خواهید آموخت
هم‌مسیر با شما برای فراگیری:
فیزیک اتمی و هسته ای
ریاضی عمومی
فیزیک عمومی
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
تکنیک های تصویربرداری پزشکی
Sale Off

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

همه سطح‌ها

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی …

آنچه خواهید آموخت
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی