فیزیک پرتوها دوره ها

ما 2 دوره را برای شما پیدا کردیم
مشاهده
Sale Off

دوره جامع هم مسیر رادیوبیولوژی

39 درس
همه سطح‌ها

در دوره جامع هم مسیر رادیوبیولوژی، داوطلبان می‌توانند دروس فیزیک …

آنچه خواهید آموخت
فیزیک اتمی و هسته ای
ریاضی عمومی
فیزیک پرتوها
رادیوبیولوژی
Sale Off

فیزیک پرتوها

11 درس
همه سطح‌ها

این دوره برای آن دسته از دانشجویانی که قصد شرکت …

آنچه خواهید آموخت
مبانی فیزیکی تصویربرداری تشخیصی دوسِت
مبانی ضروری فیزیکی تصویربرداری پزشکی، بوشبرگ
مبانی فیزیکی تصویربرداری رادیولوژی کریستنسن