کارشناسی ارشد دوره ها

ما 11 دوره را برای شما پیدا کردیم
مشاهده
Sale Off

فیزیک هسته ای

همه سطح‌ها

دوره آموزشی فیزیک هسته ای ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد …

Sale Off

فیزیک عمومی

24 درس
همه سطح‌ها

ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی و تصویربرداری پزشکی …

آنچه خواهید آموخت
مبانی فیزیک هالیدی
مبانی فیزیک یانگ اند فریدمن
Sale Off

دوره جامع هم مسیر رادیوبیولوژی

39 درس
همه سطح‌ها

در دوره جامع هم مسیر رادیوبیولوژی، داوطلبان می‌توانند دروس فیزیک …

آنچه خواهید آموخت
فیزیک اتمی و هسته ای
ریاضی عمومی
فیزیک پرتوها
رادیوبیولوژی
Sale Off

دوره جامع هم مسیر تصویربرداری پزشکی

30 درس
همه سطح‌ها

در دوره جامع هم‌مسیر تصویربرداری پزشکی، داوطلبان می‌توانند دروس فیزیک …

آنچه خواهید آموخت
هم‌مسیر با شما برای فراگیری:
فیزیک اتمی و هسته ای
ریاضی عمومی
فیزیک عمومی
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
تکنیک های تصویربرداری پزشکی
Sale Off

فیزیک اتمی و جدید

44 درس
همه سطح‌ها

دوره آموزشی فیزیک اتمی و هسته ای ویژه داوطلبان آزمون …

Sale Off

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

همه سطح‌ها

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی …

آنچه خواهید آموخت
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
Sale Off

فیزیک پرتوها

11 درس
همه سطح‌ها

این دوره برای آن دسته از دانشجویانی که قصد شرکت …

آنچه خواهید آموخت
مبانی فیزیکی تصویربرداری تشخیصی دوسِت
مبانی ضروری فیزیکی تصویربرداری پزشکی، بوشبرگ
مبانی فیزیکی تصویربرداری رادیولوژی کریستنسن
Sale Off

رادیوبیولوژی

همه سطح‌ها

در این دوره ی آموزشی، مباحث مورد نیاز از منابع …

آنچه خواهید آموخت
مباحث مرتبط با رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی مورد نظر در کنکور کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی وزارت بهداشت