صفحه اصلی

Previous
Next
Previous
Next
 • فیزیک هسته ای
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک هسته ای

 • واپاشی های رادیواکتیو
  تصویربرداری پزشکی

  واپاشی های رادیواکتیو

 • رادیوگرافی و توموگرافی کامپیوتری
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک رادیوگرافی

 • دوره آموزشی فیزیک پرتوشناسی تشخیصی ساینس آزمون
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

 • آسیب ها و آثار پرتوی radiation-damage
  رادیوبیولوژی

  آسیب ها و آثار پرتوی

 • آموزش توابع، حد و پیوستگی
  تصویربرداری پزشکی

  توابع، حد و پیوستگی

 • فیزیک ماموگرافی و فلوروسکوپی
 • مبانی هسته ای
  تصویربرداری پزشکی

  مبانی هسته ای

 • فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

 • فیزیک پزشکی هسته ای
  رادیوبیولوژی

  فیزیک پزشکی هسته ای

 • ساختار اتم و مدل های اتمی
  تصویربرداری پزشکی

  ساختار اتم و مدل های اتمی

 • فیزیک عمومی
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک عمومی

 • تکنیک های تصویربرداری پزشکی
  تصویربرداری پزشکی

  تکنیک های تصویربرداری پزشکی

 • فیزیک پرتوها
  رادیوبیولوژی

  فیزیک پرتوها

 • دزیمتری
  رادیوبیولوژی

  دزیمتری

 • فیزیک مبانی نور
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک مبانی نور

 • ریاضی عمومی
  تصویربرداری پزشکی

  ریاضی عمومی

 • تکنیک رادیوگرافی
  تصویربرداری پزشکی

  تکنیک رادیوگرافی

 • اثرات دوگانگی موج-ذره
  تصویربرداری پزشکی

  اثرات دوگانگی موج-ذره

 • سینماتیک و دیناملک نسبیتی
  تصویربرداری پزشکی

  سینماتیک و دینامیک نسبیتی

 • تکنیک MRI
  تصویربرداری پزشکی

  تکنیک MRI

 • فیزیک مکانیک
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک مکانیک

 • دوره رادیوبیولوژی ساینس آزمون
  رادیوبیولوژی

  دوره رادیوبیولوژی

 • فیزیک mri و ct
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک MRI

 • انتگرال و کاربرد انتگرال
  تصویربرداری پزشکی

  انتگرال و کاربرد انتگرال

 • CT فیزیک
  تصویربرداری پزشکی

  تکنیک CT

 • فیزیک صوت و ترمودینامیک
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک صوت و ترمودینامیک

 • مشتق و کاربردهای مشتق
  تصویربرداری پزشکی

  مشتق و کاربردهای مشتق

 • پرتو درمانی
  رادیوبیولوژی

  پرتو درمانی

 • دوره آموزشی فیزیک اتمی ساینس آزمون برای ارشد فیزیک پزشکی، فناوری تصویربرداری پزشکی، رادیوبیولوژی و ارشد پرتوشناسی و رادیولوژی
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک اتمی و جدید

 • آموزش توابع، حد و پیوستگی
  تصویربرداری پزشکی

  توابع، حد و پیوستگی

 • دوره آموزشی فیزیک پرتوشناسی تشخیصی ساینس آزمون
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

 • سینماتیک و دیناملک نسبیتی
  تصویربرداری پزشکی

  سینماتیک و دینامیک نسبیتی

 • تکنیک های تصویربرداری پزشکی
  تصویربرداری پزشکی

  تکنیک های تصویربرداری پزشکی

 • اثرات دوگانگی موج-ذره
  تصویربرداری پزشکی

  اثرات دوگانگی موج-ذره

 • CT فیزیک
  تصویربرداری پزشکی

  تکنیک CT

 • فیزیک ماموگرافی و فلوروسکوپی
 • فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

 • انتگرال و کاربرد انتگرال
  تصویربرداری پزشکی

  انتگرال و کاربرد انتگرال

 • واپاشی های رادیواکتیو
  تصویربرداری پزشکی

  واپاشی های رادیواکتیو

 • پرتو درمانی
  رادیوبیولوژی

  پرتو درمانی

 • دوره آموزشی فیزیک اتمی ساینس آزمون برای ارشد فیزیک پزشکی، فناوری تصویربرداری پزشکی، رادیوبیولوژی و ارشد پرتوشناسی و رادیولوژی
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک اتمی و جدید

 • آسیب ها و آثار پرتوی radiation-damage
  رادیوبیولوژی

  آسیب ها و آثار پرتوی

 • فیزیک مکانیک
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک مکانیک

 • تکنیک رادیوگرافی
  تصویربرداری پزشکی

  تکنیک رادیوگرافی

 • مشتق و کاربردهای مشتق
  تصویربرداری پزشکی

  مشتق و کاربردهای مشتق

 • دزیمتری
  رادیوبیولوژی

  دزیمتری

 • فیزیک عمومی
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک عمومی

 • تکنیک MRI
  تصویربرداری پزشکی

  تکنیک MRI

 • فیزیک mri و ct
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک MRI

 • رادیوگرافی و توموگرافی کامپیوتری
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک رادیوگرافی

 • فیزیک هسته ای
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک هسته ای

 • ساختار اتم و مدل های اتمی
  تصویربرداری پزشکی

  ساختار اتم و مدل های اتمی

 • ریاضی عمومی
  تصویربرداری پزشکی

  ریاضی عمومی

 • فیزیک پزشکی هسته ای
  رادیوبیولوژی

  فیزیک پزشکی هسته ای

 • فیزیک مبانی نور
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک مبانی نور

 • دوره رادیوبیولوژی ساینس آزمون
  رادیوبیولوژی

  دوره رادیوبیولوژی

 • مبانی هسته ای
  تصویربرداری پزشکی

  مبانی هسته ای

 • فیزیک پرتوها
  رادیوبیولوژی

  فیزیک پرتوها

 • فیزیک صوت و ترمودینامیک
  تصویربرداری پزشکی

  فیزیک صوت و ترمودینامیک

 • اختصاصی ساینس آزمون

  اطلاعاتت را کامل کن!

  پخش ویدیو
  با ساینس آزمون آشنا شوید!
  برنامه ما برای قبولی شما منحصر به فرد است!
  اگر دنبال دروسی که در کنکور میاد هستی، میخوای بانک سوالات 15 سال گذشته را یکجا دانلود کنی و با دوره‌های ساینس‌آزمون برای این رشته آشنا بشی، کلیک کن!
  ارشد فیزیک‌پزشکی
  اگر دنبال دروسی که در کنکور میاد هستی، می‌خوای بانک سوالات 15 سال گذشته را یکجا دانلود کنی و با دوره‌های ساینس‌آزمون برای این رشته آشنا بشی، کلیک کن!
  ارشد تصویربرداری
  اگر دنبال دروسی که در کنکور میاد هستی، می‌خوای بانک سوالات 15 سال گذشته را یکجا دانلود کنی و با دوره‌های ساینس‌آزمون برای این رشته آشنا بشی، کلیک کن!
  ارشد رادیوبیولوژی

  دوره‌های آموزشی مجازی چندوجهی ساینس آزمون شامل:

  1)  ویدئوهای آموزشی                          2)  حل تشریحی سوالات آزمون‌های گذشته

  3)  درس‌نامه جامع و تخصصی       4)  آزمون‌های آزمایشی

  5)  وبینارهای تخصصی آنلاین          6) مشاوره تحصیلی

  دسته‌بندی دوره‌های آموزشی

  رشته خود را انتخاب کنید

  دسته‌بندی دوره‌های آموزشی

  رشته خود را انتخاب کنید

  داوطلبان درباره ما چه می گویند؟

  سوالات متداول

  کدام ویژگی‌ها شامل دوره آموزشی من می شود؟
  دوره جامع هم‌مسیر: 
  • تدریس ویدئویی مباحث
  • درس‌نامه‌ جامع و تخصصی
  • حل تشریحی سوالات سنوات گذشته
  • سوالات تالیفی مشابه آزمون‌‌ اصلی
  • وبینارهای تخصصی و جمع‌بندی
  • آزمون‌های جامع
  • مشاوره تحصیلی

   

  دوره‌های تک درس:
  • تدریس ویدئویی مباحث
  • درس‌نامه‌ جامع و تخصصی

   

  دوره‌های تک مبحث:
  • تدریس ویدئویی مباحث
  آیا دوره های ویدیویی قابل دانلود هستند؟

  ویدئوهای آموزشی از طریق نرم افزار اسپات پلیر قابل مشاهده هستند و قابل دانلود نمی‌باشند.

  این نرم‌افزار را نصب کنید و از طریق یک لایسنس اختصاصی خودتان به دوره‌هایی که ثبت‌نام کرده‌اید دسترسی داشته باشید. 

  اسپات پلیر به ما برای حفظ حقوق شما و خودمان کمک می‌کند.

  چطور به پشتیبانی شما دسترسی داشته باشم؟

  اگر تصمیم خود را گرفته‌اید با ما در تماس باشید

  ادمین مجموعه: 09155909448

  می‌توانید برای هر سوالی که دارید و یا تعیین زمان مشاوره خود با ما از طریق پیامک، تماس، تلگرام و اینستاگرام در تماس باشید.

  پس از خرید درس‌نامه‌ها و ویدئوها را چطور دریافت کنم؟

  پس از خرید، با شماره 09155909448 در ارتباط باشید.

  اگر دوره جامع هم‌مسیر و یا تک درس ثبت‌نام کرده باشید، درس‌نامه در اولین هفته کاری پس از خرید برای شما پست خواهد شد. ممکن است به دلیل اتمام درس‌نامه‌ها دو روز صرف چاپ درس‌نامه شود.

  لایسنس اسپات پلیر مربوط به دوره‌ها نیز از طریق ادمین برای شما ارسال خواهد شد.

  شماره کارت برای پرداخت هزینه دوره و یا اقساط

  می‌توانید هزینه دوره آموزشی از طریق درگاه امن آنلاین پرداخت کنید و یا به شماره کارت 6362147010082822 به نام شرکت نوآفرینان علم آزمون واریز کنید و رسید را برای پشتیبان 09155909448 ارسال نمائید.

  در تلفن همراه و یا کامپیوتر شخصی خود در هر زمان! مباحث را بخوانید

  آیا داوطلب آزمون ارشد فیزیک پزشکی، تصویربرداری پزشکی یا رادیوبیولوژی هستید؟ آیا داوطلب آزمون استخدامی هستید؟

  به ما پیوندید